Outlet de la Construcció

Dolmen Grain 40x40 Cial

Stock: 400m2
Preu:
Preu de venda: 15,80 €
Descripció

Porcelànic tot massa. Classe 2. Texturat. Destonificat. Apte per a exteriors. 

Peces especials. Trencaigues 40x32 | 120x32 | 160x32